Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

25%

25.00%

North America

(Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair)

15%

15.00%

Mid East

(Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair)

12%

12.00%

Oceania

(Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair)

10%

10.00%

Africa

(Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair)

5%

5.00%

South America

(Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair)

5%

5.00%

Southeast Asia

(Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair)

3%

3.00%

Eastern Asia

(Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair)

3%

3.00%

Northern Europe

(Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair)

2%

2.00%

Eastern Europe

(Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair)

2%

2.00%

Southern Europe

(Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair)

1%

1.00%

Western Europe

(Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair)

1%

1.00%

Central America

(Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair)

1%

1.00%

South Asia

(Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
North America 25.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
Mid East 15.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
Domestic Market 15.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
Oceania 12.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
Africa 10.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
South America 5.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
Southeast Asia 5.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
Eastern Asia 3.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
Northern Europe 3.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
Eastern Europe 2.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
Southern Europe 2.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
Western Europe 1.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
Central America 1.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
South Asia 1.00% Office Partition/Office Desk/workstation/Fill Cabinet/Glass Partition Wall/Chair
Tổng doanh thu hàng năm: 38000000 USD
Tổng doanh thu xuất khẩu : 15200000
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 85.00%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, EXW
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD, CNY
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, L/C
Cảng gần nhất: GUANGZHOU, SHENZHEN

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 21-50 People
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 03660516
Gửi email cho nhà cung cấp này